http://www.enikonomia.gr/my-money/113677,katargountai-oi-ekptoseis-stis-eisfores-agroton-epangelmation-se-.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_113677_636eea654d-8b90be2ca1feeb1e.jpg Τα πάνω - κάτω στις εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών και επαγγελματιών που έχουν έδρα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ καθώς... 8/22/2016 10:45:00 AM

Καταργούνται οι εκπτώσεις στις εισφορές αγροτών-επαγγελματιών σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων

Καταργούνται οι εκπτώσεις στις εισφορές αγροτών-επαγγελματιών σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων

Τα πάνω - κάτω στις εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων και συγκεκριμένα των αγροτών και των επαγγελματιών που έχουν έδρα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ καθώς και των επιστημόνων (παλαιών και «νέων»), φέρνει η επαναδιαπραγμάτευση, εντός του Σεπτεμβρίου, πρόσφατα ψηφισμένων διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού που καλείται να επανα - νομοθετήσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από ισχυρό «βέτο» των δανειστών.

Οι δύο από τις τρεις αλλαγές (η κατάργηση των εκπτώσεων στις εισφορές ασθενείας για νέους επιστήμονες και αγρότες καθώς και των χαμηλότερων ασφαλίστρων για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων), παρά το γεγονός ότι αυξάνουν τις επιβαρύνσεις, είναι ήδη συμφωνημένες, με βάση διασταυρωμένες πληροφορίες της «Ημερησίας». Αντίθετα, η τρίτη (η δημιουργία επαγγελματικών ταμείων από τους επιστήμονες), θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς προκειμένου να «χαμηλώσουν» οι εισφορές των δικηγόρων, των γιατρών και των μηχανικών για την επικουρική ασφάλιση και τα εφάπαξ.

Επιβαρύνσεις

Οι 2 προσυμφωνημένες αλλαγές κρύβουν επιβαρύνσεις σε δύο κατηγορίες ασφαλισμένων που η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να «προστατεύσει» και αφορούν:

Τους αγρότες και τους νέους επιστήμονες που θα κληθούν να καταβάλλουν, από την 1/1/2017 και χωρίς καμία μεταβατική περίοδο, τις ίδιες εισφορές για παροχές ασθενείας τις οποίες θα πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή το 6,95% του εισοδήματος που θα δηλώνουν κάθε μήνα, αντί των χαμηλότερων ποσοστών του νόμου Κατρούγκαλου που είχαν οριστεί σε 4,73 από 1/1/2017, 5,84% από 1/1/2018 ? 31/12/2018 και 6,95% από 1/1/2019 και για τους αγρότες και σε 4,87% για τα 2 πρώτα χρόνια και 5,91% για για τα επόμενα 3 χρόνια για τους νέους επιστήμονες. Η ανάκληση των εκπτώσεων, όπως παραδέχονται στελέχη του υπουργείου, είναι μονόδρομος και θα γίνει με βάση την αρχή της ισονομίας αφού οι εισφορές και οι παροχές για παροχές σε είδος και σε χρήμα θα είναι από την 1/1/2017 ενιαίες για όλους (έως τα τέλος του 2016 θα εκδοθεί, μάλιστα, νέος ενιαίος Κανονισμός για όλες τις σχετικές παροχές). Οι εκπτώσεις στις εισφορές για τον κλάδο της σύνταξης που έχουν προβλεφθεί στον ασφαλιστικό νόμο χαρακτηρίζονται, άλλωστε, ως «οφειλές» και θα πρέπει να επιστρέφονται...

Τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν την έδρα τους σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων για να πληρώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα (στον ΟΓΑ). Οι ασφαλισμένοι αυτοί δεν θεωρούνται «κατ΄ επάγγελμα» αγρότες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν παράλληλη δραστηριότητα, και θα υποχρεωθούν να πληρώνουν κάθε μήνα τις εισφορές που θα καταβάλλουν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες (20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για σύνταξη και 6,95% για ασθένεια αν δεν έχουν επικουρικό και κλάδο εφάπαξ). Και όχι τα χαμηλότερα ποσοστά εισφορών που θα έχουν οι αγρότες (14% το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020, 19,5% το 20201 και 20% από την 1/1/2022 και μετά).

Ελάφρυνση

Μικρότερες επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα θα έχουν, εφόσον συμφωνήσουν οι Θεσμοί, όσοι κλάδοι επιστημόνων ζητήσουν να συγκροτήσουν ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης για την επικουρική ασφάλιση και τα εφάπαξ.

Αντί των προβλεπόμενων εισφορών 7% και 4%, αντίστοιχα, που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα μπορούν να έχουν μικρότερες εισφορές που θα καθοριστούν ύστερα από αναλογιστική μελέτη η οποία, ωστόσο, θα «μετρήσει» και το κόστος για την πληρωμή των σχετικών παροχών στους ήδη συνταξιούχους. Η πλήρης ρύθμιση που έχει προτείνει ο υπουργός Γ. Κατρούγκαλος έχει ως εξής:
« Οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονταν λόγω ιδιότητας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), μπορεί να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον τούτο ζητηθεί από τα ΝΠΔΔ που τους εκπροσωπούν, προκειμένου να ασφαλίζονται στο εξής ως προς την επικουρική ασφάλιση ή την εφάπαξ παροχή σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία που θα οργανωθούν ανά κλάδο. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των εν λόγω κλάδων θα καταβάλλονται στους δικαιούχους τους μετά την ίδρυση των ως άνω επαγγελματικών ή αλληλοβοηθητικών ταμείων από τα τελευταία, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους όρους. Θέματα σχετικά με την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν σε εισφορές για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ στα συνιστώμενα ταμεία ορίζονται, μετά σχετική οικονομική μελέτη και γνώμη του ΕΤΕΑΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης». Από την έκβαση των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί, τέλος, και η «τύχη» των ειδικών εκπτώσεις στα ποσά των μηνιαίων εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη, ασθένεια και εφάπαξ που δίνει ο ασφαλιστικός νόμος στους επιστήμονες ? ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ από 1/1/2017 ? 31/12/2020 ανάλογα με το εισόδημα.

Τα ποσοστά των εισφορών με βάση το εισόδημα από 1/1/2017

  • Για κύρια σύνταξη: Το 20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος κάθε μήνα.
  • Χαμηλότερα ποσοστά προβλέπονται για νέους επιστήμονες (14% τα δύο πρώτα χρόνια και 17% τα επόμενα τρία χρόνια, αλλά, το συνολικό ποσό που θα υπολείπεται του 20% χαρακτηρίζεται ως ασφαλιστική οφειλή) και για αγρότες (14% το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020, 19,5% το 2021 και 20% από την 1/1/2022 και μετά).
  • Για ασθένεια: Το 6,95% του ασφαλιστέου εισοδήματος κάθε μήνα, αφού θα ανακληθούν οι εκπτώσεις που έχουν νομοθετηθεί.
  • Για επικουρική σύνταξη: 7% του εισοδήματος έως τις 31/5/2019, 6,5% από 1/6/2019 έως 31/5/2022 και 6% μετά τη λήξη της εξαετίας.
  • Για εφάπαξ: 4%.
  • Υπό αίρεση θα τεθούν και οι εκπτώσεις στα συνολικά ποσά των μηνιαίων εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη, ασθένεια και εφάπαξ που δίνει ο ασφαλιστικός νόμος ειδικά στους επιστήμονες - ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ από 1/1/2017 ? 31/12/2020 ανάλογα με το εισόδημα (για ετήσιο εισόδημα 7.033,01 ευρώ - 13.000 ευρώ η έκπτωση είναι 50% και μειώνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το 5% που είναι η κατώτατη για εισόδημα 57.000,01 - 58.000 ευρώ).Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ